Seznam hřbitovů

Řazeno abecedně, německé názvy uvedeny v historické podobě

DOBRÁ VODA U NOVÝCH HRADŮ - BRÜNNL, HOJNÁ VODA - HEILBRUNN, HORNÍ STROPNICE - STROBNITZ, NOVÉ HRADY - GRATZEN, RYCHNOV U NOVÝCH HRADŮ - DEUTSCH REICHENAU, STRÝČICE - STRITSCHITZ, ŽUMBERK - SONNBERG

Liste der Friedhöfe

Deutsche Namen erwähnt in historischer Form, in alphabetischer Reihenfolge

BRÜNNL - DOBRÁ VODA U NOVÝCH HRADŮ, DEUTSCH REICHENAU - RYCHNOV U NOVÝCH HRADŮ, GRATZEN - NOVÉ HRADY, HEILBRUNN - HOJNÁ VODA, SONNBERG - ŽUMBERK , STRITSCHITZ - STRÝČICE, STROBNITZ - HORNÍ STROPNICE

Mapa / Karte

Zpět / Zurück

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Kofinanziert durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung