HORNÍ STROPNICE - STROBNITZ

Horní Stropnice bývala původně malou osadou v území, které věnoval roku 1185 český kníže Bedřich jako léno Hadmarovi z Kuenringu. V roce 1259 vlastnil její jednu polovinu Vok z Rožmberka, druhou část drželo postupně více vlastníků. Během první poloviny 14. století byly obě části vsi spojeny, Stropnice se stala městečkem a obdržela vlastní znak. Následně ji celou drželi Rožmberkové až do vymření rodu Petrem Vokem z Rožmberka v roce 1611. Roku 1620 přešla do vlastnictví císařského generála Karla Bonaventury hraběte Buquoye.

Strobnitz war ursprünglich eine kleine Siedlung im Gebiet, das der böhmische Fürst Bedřich/Friedrich dem Hadmar von Kuenring im Jahr 1185 als Lehen schenkte. Im Jahr 1259 besaß eine Hälfte Vok von Rosenberg, die andere Hälfte besaßen mehrere Besitzer nacheinander. In der ersten Hälfte des 14.Jahrhunderts vereinigte man beide Teile und Strobnitz wurde zu einer Stadt erhoben und bekam ein eigenes Stadtwappen. Dann war sie in im Besitz von der Familie Rosenberger bis Jahr 1611, in welchem Petr Vok von Rosenberg starb, was zum Aussterben der ganzen Adelsfamilie führte. 1620 überging die Gemeinde in den Besitz von dem kaiserlichen General Füsten Karel Bonaventura Buquoy.
Text zdroj-Quelle: Wikipedie


Okolo románského-gotického kostela svatého Mikuláše hřbitov není, nachází se v severní části obce.

Der Friedhof befindet sich nicht an der romanisch-gotischen St.-Nikolaus/Mikuláš-Kirche, sondern im nördlichen Teil der Gemeinde.


Virtuální hřbitov - Virtueller Friedhof

Zpět - Databáze projektu / Zurück - Datenbank des Projektes

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Kofinanziert durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung