POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ - BUCHERS

První písemná zmínka o Pohoří pochází z roku 1524, jedná se o potok, který vytéká z hustých bukových lesů, který je pojmenován Pohorzie. První osídlení přichází roku 1693, kdy majitel novohradského panství Filip Emanuel Buquoy postavit sklárnu v Šancích.
První městské domy byly postaveny okolo cesty do Freistadtu v roce 1758. Postupně vznikla velká obec uličního typu, byl zde pivovar, lihovar a hamr. Nejznámější činností byla podmalba svatých obrázků pod sklo, které se vyvážely do celé Evropy. Tato dovednost se postupně rozšířila po celých Novohradských horách. Sklárna v Šancích byla uzavřena v roce 1774. Dřevěná kaple z roku 1779 byla v letech 1783 až 1791 nahrazena barokním kostelem Panny Marie Dobré rady.

Die erste urkundliche Erwähnung von Pohorzie stammt aus dem Jahre 1524. Sie handelte sich um einen Bach, der aus den dichten Buchenwäldern des Fagosilvanum floss. 1693 ließ der Besitzer der Herrschaft Gratzen, Philipp Emanuel Graf Buquoy, bei Schanz eine Glashütte errichten.
Erste städtische Häuser wurden 1758 an der Straße nach Freistadt errichtet. In dem Strassendorf entstand eine Brauerei, eine Schnapsbrennerei und ein Hammerwerk. In den langen Wintern entwickelte sich Hinterglasmalerie als Nebenerwerb, die sich von Buchers aus nach Gratzen und Sandl verbreitete, sowie Glasvergoldungen. 1774 wurde die Glashütte stillgelegt. 1779 erbaute man eine hölzerne Kapelle, die zwischen 1783 und 1791 durch die barocke Kirche Maria vom guten Rat ersetzt wurde.
Text zdroj-Quelle: Wikipedia


Částečně zachovaný hřbitov se nachází na západním okraji obce.

Teilweise erhaltener Friedhof befindet sich am westlichen Rand des Dorfes.


Virtuální hřbitov - Virtueller Friedhof

Zpět - Databáze projektu / Zurück - Datenbank des Projektes

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Kofinanziert durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung