Hřbitovy zaniklého pohraničí v Jihočeském kraji

Charakteristika projektu

Projekt se zaměřuje na hřbitovy v pohraniční části Jihočeského kraje. Mnozí potomci zde pohřbených obyvatel žijí mimo území České republiky, ale zejména starší generace se stále zajímají o historii svých rodin a o území, kde dříve žily.

Usilujeme o to, aby potomci původních obyvatel mohli obnovit a navštěvovat rodinné hroby ve virtuální podobě (nejsou-li pro ně dostupné či fyzicky neexistují) a aktivně se zapojit do mapování historie a obrazu domova předků.

Krom toho projekt umožní české komunitě dosídlené po válce poznat starší obraz svého současného domova i jeho bývalé obyvatele.

Die Friedhöfe im Grenzgebiet von Südböhmen

Charakteristik des Projektes

Dieses Projekt befasst sich mit Friedhöfen in einem Teil des Grenzgebietes von Südböhmen. Viele Nachkommen der hier begrabenen Einwohner leben im Ausland, aber vor allem ältere Generationen interessieren sich für die Geschichte ihrer Familien und für das Gebiet, wo sie früher gelebt haben.

Wir streben an, dass Nachkommen der ursprünglichen Einwohner Familiengräber erneuern und besuchen können, falls Gräber nicht mehr existieren, oder nicht erreichbar sind, dass sie sie virtuell besuchen können, und dass die Nachkommen sich so aktiv beteiligen können, die Geschichte und das Bild der Heimat ihrer Vorfahren zu erforschen.

Außerdem ermöglicht das Projekt auch tschechischen gegenwärtigen Einwohnern, die das Gebiet nach dem Weltkrieg besiedelt haben, älteres Bild und ehemalige Einwohner ihrer Heimat kennenzulernen.

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Kofinanziert durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung