O nás

Pietas, spolek pro připomínání a udržování tradičních hodnot, z.s., je dobrovolný a nezávislý soukromý spolek, jehož cílem je:

  • realizovat aktivity přispívající k rozvoji občanské společnosti,
  • zapojovat se do národních i mezinárodních projektů zaměřených zejména na rozvoj občanské společnosti,
  • usilovat o otevřenou komunikaci s veřejností a interkulturní komunikaci s cílem připomínat a udržovat tradiční hodnoty.

Wir über uns

Pietas ist ein Verband der an traditionelle Werte erinnern und sie aufrechterhalten will. Es handelt sich dabei um eine registrierte, freiwillige und unabhängige Privatvereinigung, die ein Ziel hat:

  • Aktivitäten zu unterstützen, die der Entwicklung der Bürgergesellschaft beitragen können,
  • sich an nationalen und internationalen Projekten zu beteiligen, die sich auf die Entwicklung der Bürgergesellschaft konzentrieren
  • sich für offene Kommunikation mit der Öffentlichkeit und für interkulturelle Kommunikation einzusetzen, mit dem Ziel, an traditionelle Werte zu erinnern und traditionelle Werte zu unterhalten.

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Kofinanziert durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung